Võrgupiirkond

Maa-ala, kus asub ja kus arendatakse ühe võrguettevõtja omandis või valduses olevat võrku.

Allikas: kaugkütteseadus, maagaasiseadus

Kategooria:Mõisted