Võrgutasud

Võrgutasu on võrguteenust osutava ettevõtja poolt võetav tasu

1) võrguga ühendamise eest (liitumistasu);
2) tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest;
3) võrguühenduse kasutamise võimaldamise eest;
4) elektrienergia edastamise eest;
5) võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste eest;
6) võrgust võetava ja võrku antava reaktiivenergia eest.

Võrguettevõtja peab võrgutasud või nende arvutamise metoodika ning võrguteenuse osutamise tüüptingimused kooskõlastama Konkurentsiametiga

Allikas:
Riigi Teataja Elektrituruseadus (15.07.2013).

Kategooria:Mõisted