Kliimaneutraalsus

Käimas on kliimaneutraalse energiatootmise uuringute koostamine, millega seonduvad materjalid on leitavad SIIN.

Eesmärgid katse 2

Täna räägime energiamajanduses dekarboniseerimisest, süsinikneutraalsusest ja kliimaneutraalsusest, mille puhul lühidalt dekarboniseerimine keskendub eelkõige süsiniku heite ja -sisalduse vähendamisele, süsinikneutraalsus saavutatakse süsiniku heite nullimisega ja kliimaneutraalsus tähendab olukorda, kus kõigi kasvuhoonegaaside ja muude kliimasoojenemise põhjustajate mõju kliimale on kõrvaldatud:

Dekarboniseerimine tähendab, et puhtale energiale ja vähese süsinikusisaldusega kütustele üleminekuga, suurema efektiivsuse ja väiksema jäätmetekkega kõigis sektorites ning süsiniku talletajate (metsad jm taimestik, pinnas) parandamisega viiakse CO2, aga ka atmosfääris lühiajaliselt püsivate kasvuhoonegaaside nagu metaani heide looduslikku, tööstuslikku jm süsiniku sidumist arvestades null-tasemele[1]. 

Süsinikneutraalsus tähendab tasakaalu süsiniku heite ja atmosfäärist süsiniku talletajatesse (metsad, mullad, ookeanid) seotud süsiniku vahel. Looduslikult seotakse aastas 9,5 – 11 Gt CO2/a, 2019. aasta globaalne heide oli aga 38 Gt CO2. Muul viisil CO2 sidumise näiteks on Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemissüsteem, mis võimaldab ühes sektoris tekitatud heite kompenseerida teise sektori poolt investeeringutega taastuvenergiasse, energiatõhususse ja vähese süsinikusisaldusega tehnoloogiatesse[2].

Kliimaneutraalsus tähendab kliima mõjutamise lõppemist kasvuhoonegaaside heite bilansi nullini viimise ja muude kliimasoojenemise aspektide (nt soojuskiirgus) vähendamise tulemusena[3]. Euroopa Liidu eesmärk on tasakaalustada kasvuhoonegaaside heide ja sidumine kogu liidus hiljemalt 2050. aastaks ning seega vähendada selleks ajaks netoheide nullini[4].


[1] World Bank 2015 Decarbonizing Development Three Steps to a Zero-Carbon Future lk 1-2 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21842

[3] 100% renewables: What is the meaning of carbon neutral, net-zero and climate neutraal? https://100percentrenewables.com.au/meaning-carbon-neutral-net-zero-climate-neutral/