Energiatalgud.ee: Keskkonnaamet kiitis heaks ENMAK 2030 KSH aruande

Allikas: Energiatalgud

14.01.2015 kiitis Keskkonnaamet heaks Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande (vt heakskiitmise otsus). Heakskiidetud KSH aruanne on ENMAK 2030 eelnõu Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks esitamise eelduseks.


"Energiamajanduse arengukava 2030 eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne on kättesaadavad veebilehtedel www.energiatalgud.ee/ENMAK ning www.mkm.ee/ENMAK2030. Heakskiit on tunnustuseks kõigi KSH protsessis osalenute töö kvaliteedile ja panusele. Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse meeskond ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna töötajad tänavad kõiki panustanud osapooli asjaliku koostöö ja pühendumise eest!


ENMAK 2030 eelnõu on praegu ministeeriumite vahelisel kooskõlastamisel. Kooskõlastuse käiku saab jälgida https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9 ning http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK:Dokumentatsioon

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad