Energiatalgud.ee: Rattaringluse teenuse arendamine Eestis Tartu linna pilootprojekti näitel

Allikas: Energiatalgud


Koostatud dokumendi eesmärgiks on anda juhised (mudel ja äriskeem) rattaringlussüsteemide rajamiseks Eesti eri linnades, tekitamaks rohelisemat ja puhtamat keskkonda, luua linnades ressursisäästlikumaid transpordisüsteeme, parandada elanike liikumisvõimalusi ja tervist, arendada tänapäevast tarka linnaruumi, kaasata linnakogukondi Eesti linnade planeerimisse, tuua lisainvesteeringuid loodus- ja ressursisäästlikesse transpordilahendustesse, edendada kohalikku ettevõtlust ning koostada uudseid transpordisüsteemide ärimudeleid.


Rattaringluse ärimudel


Juhised rattaringluse rajamise algatamiseks antakse Tartu linna rattaringlusmudeli ja analüüside kaudu, mis sisaldavad argumenteeritud hinnanguid ja ettepanekuid infrastruktuuri rajamise, tehnoloogia väljaarendamise ning opereerimislahenduste kohta. Dokumendis kirjeldatakse maailmas juba kasutusel olevaid süsteeme, nende koostisosi, algseid ootusi rattaringlussüsteemidele ja tegelikult ilmnenud mõjusid. Nende põhjal on koostatud soovitused Eestis rattaringlussüsteemi rakendamiseks, samuti esmased arvestused rattaringlussüsteemi rajamiseks 10 000 – 15 000 elanikuga Eesti linnades. Koostatud dokument peaks võimaldama Tartul ja teistel linnadel langetada kiirelt optimaalseid rahastamisotsuseid, mis aitavad süsteemi nii oma- kui ka välisvahenditest käivitada. Tartu puhul on tehtud arvestused kogu linna katva süsteemi alusel.


Kõne all olev dokumendiga on võimalik tutvuda SIIN ning samuti ka Eesti Arengufondi kodulehel

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad