Elektrisüsteem

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 3. juuli 2015, kell 16:15 kasutajalt Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö)

Elektrimajandus.png

Antud artikkel annab lühiülevaate elektrisüsteemi osadest ning nende ülesannetest elektrisüsteemi toimimisel. Elektrisüsteem on elektrijaamade, elektrivõrkude ja elektritarbijate ühendus.[1]. Elektrisüsteemi peamine eesmärk on varustada elektritarbijaid elektriga. Elektritarbijate poolt tarbitav elekter toodetakse elektrijaamades ning elektri toimetamine elektrijaamadest tarbijateni toimub läbi elektrivõrgu.

Elektrisüsteemi põhimõttelist skeemi võib jälgida joonisel 1.


Peaartikkel: Elektrimajandus;
Seotud artiklid: Elektriturg, Elektrivõrk, Elektri tarbimine, Elektri tootmine; Elektrikvaliteet


Elektri tootmine

Peaartikkel: Elektri tootmine

Elektri tootmine toimub elektrijaamades. Kuna elektri salvestamise on tänapäeval küllalt kallis, peab elektrisüsteemis elektri tootmine ja tarbimine olema alati tasakaalus. Elektri tootmise ja tarbimise kogused igaks tunniks leitakse elektriturul, reaalajas vastutab tootmise ja tarbimise võrdsuse eest süsteemihaldur.

Elektrivõrk

Peaartikkel: Elektrivõrk

Elektrivõrgu ülesanne elektrivõrgus on elektri ülekanne ning jaotamine. Kuna tihti on majanduslikult otstarbekas ehitada elektrijaamad asukohta, kus on parem ligipääs kütusele, tuleb sageli elektrienergiat tarbijateni viimiseks transportida suurte vahemaade taha. Elektrivõrgu osa milles elektrienergia kulgeb suurte vahemaade taha nimetatakse põhivõrguks. Elektrivõrgu osa, mis tegeleb elektrienergia jaotamisega kõigile väiketarbijatele, nimetatakse jaotusvõrguks.

Elektritarbimine

Peaartikkel: Elektri tarbimine

Tarbijate varustamine elektrienergiaga on elektrisüsteemi põhiülesanne. Tarbijatel peab olema igal ajalhetkel võimalik tarbida neile sobiv kogus elektrienergiat. Olenevalt tarbija tarbimisvõimsusest võib ta olla ühendatud elektrisüsteemi nii jaotusvõrgu kaudu kui ka otse põhivõrguga.

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Tarbimise juhtimise võimalused Eestis
2014 Ettekanne Energiaandmete jagamise platvormi "Estfeed"
2014 Ettekanne Miks vajame tarkvõrgu rakenduskava
2014 Ettekanne How to operate virtual power plant
2014 Ettekanne New forms of Flexibility in Markets
2014 Teabematerjal Elering: Elektrisüsteemi 2013. aasta kokkuvõte
2014 Teabematerjal Elektrituru käsiraamat
2012 Uuring Mittetavapärased mõõtemuundurid (NCIT) ning tehnilised tingimused nende rakendamiseks Eesti elektrivõrguettevõtetes
2013 Uuring Õhuliinidele langenud puudest põhjustatud lühisvoolud, lühisvooludest tingitud ohud ja ohtude vähendamise võimaluste analüüs Elering AS 110 kV elektrivõrgus
2013 Uuring Market based analysis of interconnections between Nordic, Baltic and Poland areas in 2025
2014 Uuring Eesti elektrisusteemi laiseresusteemi arendamine ja analüüs (WAMPAC)
2013 Uuring Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele
2013 Ettekanne Võrguga liitumise tingimused väiketootmisseadmetele
2013 Ettekanne Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor
2012 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2012
2013 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2013
2014 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2014
2015 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2015
2011 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2011
2012 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2012
2013 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2013
2012 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2012
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013
2013 Aruanne Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele
- Arengukava Energiamajanduse arengukava aastani 2020
- Arengukava Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018
2010 Tegevuskava Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
- Kokkuvõte Elektrisüsteemi kuukokkuvõtted
2014 Uuring Tarbimise juhtimine. Suurtarbijate koormusgraafikute salvestamine ning analüüs tarbimise juhtimise rakendamise võimaluste tuvastamiseks
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. An interim report
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3
2014 Raport Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5
2014 Ettekanne Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut
2014 Ettekanne Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis
2014 Ettekanne Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele
2014 Ettekanne Eesti põlevkivienergeetika tulevik
2014 Ettekanne Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030
2014 Aruanne Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine
2014 Aruanne Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise metoodika analüüs
2014 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2014
RSS uudisvoog

Joonis 1. Elektrisüsteemi põhimõtteline skeem[2]
Elektrisysteem 520x173.jpg

Viited

  1. Meldorf, Tammoja, Treufeldt, Kilter. Jaotusvõrgud, TTÜ kirjastus, 2007 [lk 11]
  2. Elering. Elektrisüsteem, 26.02.2014.


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

On Teil ettepanekuid, kuidas "ELEKTRISÜSTEEM" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ELEKTRISÜSTEEM" teemahalduriga HARDI KODUVERE e-aadressil Hardi.Koduvere@ttu.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad