Energiatalgud.ee: Eesti kaugküttevõrgud ja suuremad katelseadmed

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 7. aprill 2015, kell 11:36 kasutajalt Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö)


Enegiatalgud.ee veebikeskkonda lisandus 2015. aasta märtsikuus 5 uut kaardirakendust.

Kaugküttepiirkondade paiknemine Eestis

>300 kW katelseadmed Eestis

Joonis 2. Alates 300 kW Eesti katelseadmed 2012. aasta seisuga (värvidega tähistatus: punane - maagaasil katelseadmed; roheline - puitkütustel katelseadmed; sinine - muu tahkekütus (v.a puit); kollane - gaaskütustel katlamajad (v.a maagaas); lilla - vedelkütustel katlamajad [4],[5]

>300 kW puitkütustel katelseadmed Eestis

>300 kW turbal töötavad katelseadmed Eestis

Joonis 4. >300 kW võimsusega turvast kütusena kasutavad katelseadmed 2012. aasta seisuga (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...2694 MWh/a, kollase värviga tähistatud 2694...7427 MWh/a ning punase värviga tähistatud 7427...86323 MWh/a [7],[5]

>300 kW maagaasi katelseadmed Eestis

>300 kW vedelkütustel katelseadmed Eestis

Joonis 6. Alates 300 kW võimsusega fossiilsetel kütustel katelseadmed 2012. aasta seisuga (vedelkütused) (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...523 MWh/a, kollase värviga tähistatud 523...1620 MWh/a ning punase värviga tähistatud 1620...319,482 MWh/a [9], [5]

Viited

  1. Kaugküte
  2. Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst, Tallinn 2013.
  3. Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst. Lisa 2, Tallinn 2013.
  4. Soojusvarustus
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Erametsakeskus. Eesti katlamajade andmetabel. 31.03.2015
  6. Metsa energeetiline ressurss
  7. Turba energeetiline ressurss
  8. Imporditavad gaaskütused
  9. Imporditavad vedelkütused
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad