Lühikesed leheküljed

Allpool näidatakse 500 tulemust vahemikus 1500.

Näita (eelmised 500 | järgmised 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ajal) ‎12.03.2014 ENMAK 2030+ avalikustamisüritus Tartus ‎[10 baiti]
 2. (ajal) ‎Esileht:Esileht ‎[19 baiti]
 3. (ajal) ‎Tarkvõrgud ‎[35 baiti]
 4. (ajal) ‎Dmitri Vassiljev: Teadaande 30.11.2012 kl.9.00 Tootmisstsenaariumide töögrupi II koosolek ‎[39 baiti]
 5. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Nõuandva koja koosolek ‎[41 baiti]
 6. (ajal) ‎Energiamajanduse arengukava ‎[64 baiti]
 7. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tehnilised tõrked lahendatud ‎[84 baiti]
 8. (ajal) ‎Kohalikku liiklust ‎[89 baiti]
 9. (ajal) ‎Energiatõhusus tänavavalgustuses ‎[89 baiti]
 10. (ajal) ‎Esileht:Energiatehnoloogiad ‎[100 baiti]
 11. (ajal) ‎Testartikkel ‎[102 baiti]
 12. (ajal) ‎ENMAK 2030+ Üldosa ‎[105 baiti]
 13. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Kohtumised EA Energy Analyses ‎[124 baiti]
 14. (ajal) ‎Esileht:Varustuskindlus ‎[124 baiti]
 15. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Nõuandva koja koosolek 21.12.2012 ‎[131 baiti]
 16. (ajal) ‎Mõiste:Raimamine ‎[143 baiti]
 17. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Kaugkütte töögrupi II koosolek ‎[152 baiti]
 18. (ajal) ‎Mõiste:Sisepuistang ‎[160 baiti]
 19. (ajal) ‎Arvutused Google Spreadsheet keskkonnas ‎[162 baiti]
 20. (ajal) ‎Mõiste:Tööesi ‎[166 baiti]
 21. (ajal) ‎Mõiste:Kondensatsioonielektrijaam ‎[167 baiti]
 22. (ajal) ‎Vikipeedia:Uuele kaastöölisele ‎[172 baiti]
 23. (ajal) ‎Mõiste:Liin ‎[173 baiti]
 24. (ajal) ‎Stsenaariumide mõju hindamine ‎[178 baiti]
 25. (ajal) ‎Juhistest ‎[181 baiti]
 26. (ajal) ‎Mõiste:Ressurss ‎[183 baiti]
 27. (ajal) ‎Mõiste:Potentsiaalne energiakogus varu plokis ja väljal ‎[192 baiti]
 28. (ajal) ‎Mõiste:Valitsev mõju ‎[193 baiti]
 29. (ajal) ‎Mõiste:Müük ‎[196 baiti]
 30. (ajal) ‎Mõiste:Aerotermiline energia ‎[203 baiti]
 31. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: ENMAK lehtedel ülevaatlik sisupuu ‎[205 baiti]
 32. (ajal) ‎Mõiste:Hüdrotermiline energia ‎[206 baiti]
 33. (ajal) ‎Mõiste:Fuussid ‎[206 baiti]
 34. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Uus esileht ‎[215 baiti]
 35. (ajal) ‎Mõiste:Liitumine ‎[218 baiti]
 36. (ajal) ‎Mõiste:Alanduslehter ‎[219 baiti]
 37. (ajal) ‎Mõiste:Mõõteseade ‎[221 baiti]
 38. (ajal) ‎Mõiste:Jaotamine ‎[223 baiti]
 39. (ajal) ‎Mõiste:Kaevandamisväärsus ‎[224 baiti]
 40. (ajal) ‎Mõiste:Võrgukaod ‎[225 baiti]
 41. (ajal) ‎Mõiste:Mõõtepunkt ‎[226 baiti]
 42. (ajal) ‎Mõiste:Netovõimsus ‎[230 baiti]
 43. (ajal) ‎Mõiste:Päikeseenergia ‎[231 baiti]
 44. (ajal) ‎Mõiste:Võrguühenduse kasutamine ‎[231 baiti]
 45. (ajal) ‎Mõiste:Võrguühendus ‎[234 baiti]
 46. (ajal) ‎11.03.2014 ENMAK 2030+ avalikustamisüritus Tallinnas ‎[235 baiti]
 47. (ajal) ‎Mõiste:Elektribörs ‎[236 baiti]
 48. (ajal) ‎Avalik.css ‎[248 baiti]
 49. (ajal) ‎Mõiste:Olulise energiatarbega tehnosüsteem ‎[251 baiti]
 50. (ajal) ‎Mõiste:Tootmisseade ‎[251 baiti]
 51. (ajal) ‎Mõiste:Langatus ‎[254 baiti]
 52. (ajal) ‎Esileht:Energiamajanduse välismõjud ‎[255 baiti]
 53. (ajal) ‎Uus artikkel ‎[258 baiti]
 54. (ajal) ‎CO2 hind ‎[269 baiti]
 55. (ajal) ‎ORC ‎[269 baiti]
 56. (ajal) ‎Maaressurss ‎[276 baiti]
 57. (ajal) ‎Mõiste:Kauplemisperiood ‎[276 baiti]
 58. (ajal) ‎Mõiste:Tüüpiline väärtus ‎[278 baiti]
 59. (ajal) ‎Mõiste:Veeldatud maagaas ‎[280 baiti]
 60. (ajal) ‎Mõiste:Jaotusvõrk ‎[282 baiti]
 61. (ajal) ‎Mõiste:Surumaagaas ‎[287 baiti]
 62. (ajal) ‎Mõiste:Häiringukindlus ‎[287 baiti]
 63. (ajal) ‎Mõiste:Kaevandamisväärsuse indeks ‎[288 baiti]
 64. (ajal) ‎Mõiste:Süsteemihaldur ‎[293 baiti]
 65. (ajal) ‎Mõiste:Transiit ‎[294 baiti]
 66. (ajal) ‎Mõiste:Energiamärgistus ‎[299 baiti]
 67. (ajal) ‎Mõiste:Kaugküttesüsteem ‎[299 baiti]
 68. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Tootmisstsenaariumide töögrupi II koosolek ‎[301 baiti]
 69. (ajal) ‎SKP prognoos ‎[307 baiti]
 70. (ajal) ‎Kondimootor ‎[310 baiti]
 71. (ajal) ‎Mõiste:Masspõletamine ‎[324 baiti]
 72. (ajal) ‎Mõiste:Netovõimsuse kasutatavus ‎[325 baiti]
 73. (ajal) ‎Mõiste:Kaeve- ja uuringuväljad ‎[326 baiti]
 74. (ajal) ‎Mõiste:Tööealine rahvastik ‎[329 baiti]
 75. (ajal) ‎Mõiste:Jäätmete põletamine ‎[330 baiti]
 76. (ajal) ‎Mõiste:Loodete, lainete ja ookeani energia ‎[335 baiti]
 77. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Uued kasutajad (TAK) ‎[336 baiti]
 78. (ajal) ‎Mõiste:Fossiilenergia ‎[340 baiti]
 79. (ajal) ‎Mõiste:Elektrienergia tootmine ‎[340 baiti]
 80. (ajal) ‎Mõiste:Kauglugemisseade ‎[342 baiti]
 81. (ajal) ‎Sündmused ‎[343 baiti]
 82. (ajal) ‎Mõiste:Välisränne ‎[343 baiti]
 83. (ajal) ‎Mõiste:Keevkihtkatel ‎[345 baiti]
 84. (ajal) ‎Mõiste:Võrgupiirkond ‎[348 baiti]
 85. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Varustuskindluse töögrupi koosolek - välispiir ‎[349 baiti]
 86. (ajal) ‎Mõiste:Omakapital ‎[349 baiti]
 87. (ajal) ‎Mõiste:Energiabilanss ‎[351 baiti]
 88. (ajal) ‎Mõiste:Ränne ‎[353 baiti]
 89. (ajal) ‎Mõiste:Normaalimport ‎[355 baiti]
 90. (ajal) ‎Mõiste:Tertsiaarsektor ‎[355 baiti]
 91. (ajal) ‎Mõiste:Sünteesbiokütused ‎[356 baiti]
 92. (ajal) ‎Mõiste:Võrguga ühendamine ‎[358 baiti]
 93. (ajal) ‎Mõiste:Puhaskasum (-kahjum) ‎[358 baiti]
 94. (ajal) ‎Mõiste:Trend ‎[358 baiti]
 95. (ajal) ‎Mõiste:Bilansienergia ‎[361 baiti]
 96. (ajal) ‎Esileht:Regulatsioonid ja suundumused ‎[361 baiti]
 97. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Kaugkütte töögrupi koosolek ‎[362 baiti]
 98. (ajal) ‎Mõiste:Vahetarbekaubad ‎[362 baiti]
 99. (ajal) ‎Mõiste:Energiajuhtimissüsteem ‎[363 baiti]
 100. (ajal) ‎Mõiste:Tarbimiskoht ‎[363 baiti]
 101. (ajal) ‎Mõiste:Kogusääst ‎[363 baiti]
 102. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: T&A töögrupi avakoosolek ‎[365 baiti]
 103. (ajal) ‎Mõiste:Tarnehäire ‎[365 baiti]
 104. (ajal) ‎Mõiste:Esmaselt registreeritud sõiduk ‎[368 baiti]
 105. (ajal) ‎Mõiste:Tegelik väärtus ‎[370 baiti]
 106. (ajal) ‎Esileht:Energiaturud ‎[370 baiti]
 107. (ajal) ‎Mõiste:Tööstustoodangu mahuindeks ‎[371 baiti]
 108. (ajal) ‎Mõiste:Biodimetüüleeter ‎[373 baiti]
 109. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Meeting with EA Analyses ‎[374 baiti]
 110. (ajal) ‎Mõiste:Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik ‎[375 baiti]
 111. (ajal) ‎Mõiste:Väävliärastus ‎[377 baiti]
 112. (ajal) ‎Mõiste:Kasumitaotluseta institutsionaalne sektor ‎[378 baiti]
 113. (ajal) ‎Mõiste:Suremuse üldkordaja ‎[378 baiti]
 114. (ajal) ‎Mõiste:Elektripaigaldis ‎[379 baiti]
 115. (ajal) ‎Mõiste:Eluhoone ‎[379 baiti]
 116. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Tarbimise töögrupi II koosolek ‎[380 baiti]
 117. (ajal) ‎Mõiste:Sotsiaaltoetus ‎[382 baiti]
 118. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Ressursside töögrupi II koosolek ‎[383 baiti]
 119. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Varustuskindluse töögrupi koosolek - elektrivõrgud ‎[383 baiti]
 120. (ajal) ‎Mõiste:Põõsastik ‎[384 baiti]
 121. (ajal) ‎Esileht:Stsenaariumid ‎[386 baiti]
 122. (ajal) ‎Mõiste:Tarbija ‎[387 baiti]
 123. (ajal) ‎Mõiste:Reservtoide ‎[387 baiti]
 124. (ajal) ‎Mõiste:Bioloogiline mitmekesisus ‎[387 baiti]
 125. (ajal) ‎Mõiste:Kaasnev loodusvara ‎[388 baiti]
 126. (ajal) ‎Mõiste:Ekspordihinnahindeks ‎[388 baiti]
 127. (ajal) ‎Mõiste:Ettevõte ‎[389 baiti]
 128. (ajal) ‎Mõiste:Keskkonnakaitsekulutus ‎[389 baiti]
 129. (ajal) ‎Mõiste:Veeldatud gaasi terminal ‎[390 baiti]
 130. (ajal) ‎Mõiste:Kasumitaotluseta üksus ‎[391 baiti]
 131. (ajal) ‎Mõiste:Toimetulekupiir ‎[392 baiti]
 132. (ajal) ‎Mõiste:Suremuse vanuskordaja ‎[393 baiti]
 133. (ajal) ‎Mõiste:Puhtpuistu ‎[393 baiti]
 134. (ajal) ‎Mõiste:Avaliku sektori elamufond ‎[395 baiti]
 135. (ajal) ‎Mõiste:Impordihinnaindeks ‎[395 baiti]
 136. (ajal) ‎Mõiste:Keskkonnakaitseinvesteering ‎[395 baiti]
 137. (ajal) ‎Mõiste:Põhivõrguettevõtja ‎[396 baiti]
 138. (ajal) ‎Mõiste:Tarbekaubad ‎[396 baiti]
 139. (ajal) ‎Mõiste:Segapuistu ‎[396 baiti]
 140. (ajal) ‎Esileht:Kütused ‎[397 baiti]
 141. (ajal) ‎Mõiste:Kapitalisiirded ‎[398 baiti]
 142. (ajal) ‎Mõiste:Energia taaskasutamine ‎[399 baiti]
 143. (ajal) ‎Mõiste:Abiellumuse üldkordaja ‎[399 baiti]
 144. (ajal) ‎Mõiste:Sekundaarsektor ‎[399 baiti]
 145. (ajal) ‎Mõiste:Lamapuit ‎[399 baiti]
 146. (ajal) ‎Mõiste:Bilansivastutus ‎[400 baiti]
 147. (ajal) ‎Mõiste:Suhtelise vaesuse süvik ‎[403 baiti]
 148. (ajal) ‎Mõiste:Enamuspuuliik ‎[403 baiti]
 149. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Kaks uut arengukava ‎[404 baiti]
 150. (ajal) ‎Mõiste:Kohtküte ‎[404 baiti]
 151. (ajal) ‎Mõiste:Teenindusettevõte ‎[404 baiti]
 152. (ajal) ‎Mõiste:Töötuse määr ‎[404 baiti]
 153. (ajal) ‎Mõiste:Deflatsioon ‎[405 baiti]
 154. (ajal) ‎Mõiste:Suhtelise vaesuse piir ‎[405 baiti]
 155. (ajal) ‎Mõiste:Vaikeväärtus ‎[406 baiti]
 156. (ajal) ‎Mõiste:Rahvus ‎[406 baiti]
 157. (ajal) ‎Mõiste:Sündimuse üldkordaja ‎[406 baiti]
 158. (ajal) ‎Mõiste:Puidujäätmed ‎[406 baiti]
 159. (ajal) ‎Mõiste:Mikroettevõte ‎[407 baiti]
 160. (ajal) ‎Mõiste:Vanaduspension ‎[407 baiti]
 161. (ajal) ‎Mõiste:Väikeettevõte ‎[408 baiti]
 162. (ajal) ‎Mõiste:Ärikasum ‎[408 baiti]
 163. (ajal) ‎Mõiste:Tegevuspiirkond ‎[410 baiti]
 164. (ajal) ‎Mõiste:Keskmise suurusega ettevõte ‎[410 baiti]
 165. (ajal) ‎Mõiste:Lihtpuistu ‎[410 baiti]
 166. (ajal) ‎Mõiste:Elussünd ‎[411 baiti]
 167. (ajal) ‎Mõiste:Liitpuistu ‎[411 baiti]
 168. (ajal) ‎Mõiste:Bilansi selgitamine ‎[412 baiti]
 169. (ajal) ‎Mõiste:Fotogalvaaniliselt saadud päikeseenergia ‎[413 baiti]
 170. (ajal) ‎Mõiste:Metsamaterjali koondamine ‎[413 baiti]
 171. (ajal) ‎Mõiste:Elektrijaam ‎[414 baiti]
 172. (ajal) ‎Mõiste:Ehitusmahuindeks ‎[415 baiti]
 173. (ajal) ‎Mõiste:Suurettevõte ‎[415 baiti]
 174. (ajal) ‎Mõiste:Reguleerimisvõimsus ‎[416 baiti]
 175. (ajal) ‎Mõiste:Kapitalikaubad ‎[416 baiti]
 176. (ajal) ‎Mõiste:Klassifikaator ‎[417 baiti]
 177. (ajal) ‎Mõiste:Majutusteenus ‎[417 baiti]
 178. (ajal) ‎Mõiste:Hajaenergeetika ‎[418 baiti]
 179. (ajal) ‎Mõiste:Tarbijahinnaindeks ‎[418 baiti]
 180. (ajal) ‎Mõiste:Toitekatkestus ‎[420 baiti]
 181. (ajal) ‎Mõiste:Puistuelemendi kõrgus ‎[420 baiti]
 182. (ajal) ‎Mõiste:Läga ‎[421 baiti]
 183. (ajal) ‎Mõiste:Metsamaterjali väljavedu ‎[421 baiti]
 184. (ajal) ‎Mõiste:Tarbimistihedus ‎[422 baiti]
 185. (ajal) ‎Mõiste:Päritolutagatis ‎[425 baiti]
 186. (ajal) ‎Mõiste:Määratud tarne ‎[426 baiti]
 187. (ajal) ‎Mõiste:Aastastatistika ‎[426 baiti]
 188. (ajal) ‎Mõiste:Energiatarnija ‎[427 baiti]
 189. (ajal) ‎Mõiste:Kasumitaotluseta erasektor ‎[429 baiti]
 190. (ajal) ‎Mõiste:Normaalaasta kraadpäevade arv ‎[430 baiti]
 191. (ajal) ‎Mõiste:Primaarsektor ‎[430 baiti]
 192. (ajal) ‎Põlevkivi kasutamise keskkonnamõju ‎[431 baiti]
 193. (ajal) ‎Mõiste:Juriidiline isik ‎[431 baiti]
 194. (ajal) ‎Mõiste:Kogukasum ‎[431 baiti]
 195. (ajal) ‎Mõiste:Tööhõive määr ‎[431 baiti]
 196. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.23.6) ‎[432 baiti]
 197. (ajal) ‎Mõiste:Soojuse müük ‎[432 baiti]
 198. (ajal) ‎Mõiste:Leibkonnapea (vastutav leibkonnaliige) ‎[432 baiti]
 199. (ajal) ‎Mõiste:Tööjõus osalemise määr ‎[432 baiti]
 200. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.19.3) ‎[433 baiti]
 201. (ajal) ‎Mõiste:Sisemajanduse kogutoodangu energiamahukus ‎[433 baiti]
 202. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.19.10) ‎[434 baiti]
 203. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.23.8) ‎[434 baiti]
 204. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.19.11) ‎[435 baiti]
 205. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.19.12) ‎[435 baiti]
 206. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.19.13) ‎[435 baiti]
 207. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.19.15) ‎[435 baiti]
 208. (ajal) ‎Mõiste:Soojuspump ‎[436 baiti]
 209. (ajal) ‎Mõiste:Normaaleksport ‎[436 baiti]
 210. (ajal) ‎Mõiste:Puistu kogu biomas ‎[436 baiti]
 211. (ajal) ‎Mõiste:Eelarve ‎[437 baiti]
 212. (ajal) ‎Mõiste:Sündimuse vanuskordaja ‎[437 baiti]
 213. (ajal) ‎Mõiste:Koostootmisseade ‎[437 baiti]
 214. (ajal) ‎Mõiste:Heitsoojus ‎[438 baiti]
 215. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Kütustega seonduvate artiklite valmimine ‎[439 baiti]
 216. (ajal) ‎Mõiste:Netotoomine ‎[439 baiti]
 217. (ajal) ‎Mõiste:Avatud tarne ‎[440 baiti]
 218. (ajal) ‎Mõiste:Vabatarbija ‎[441 baiti]
 219. (ajal) ‎Mõiste:Loomulik iive ‎[441 baiti]
 220. (ajal) ‎Mõiste:Rakendusuuringud ‎[441 baiti]
 221. (ajal) ‎Mõiste:Rändesaldo ‎[442 baiti]
 222. (ajal) ‎Mõiste:Kõrgharidussektor ‎[443 baiti]
 223. (ajal) ‎Mõiste:Gaasi ülekandevõrk ‎[444 baiti]
 224. (ajal) ‎Mõiste:Imikusuremuskordaja ‎[444 baiti]
 225. (ajal) ‎Mõiste:Kasum (kahjum) enne maksustamist ‎[444 baiti]
 226. (ajal) ‎Mõiste:Hakkpuit ‎[445 baiti]
 227. (ajal) ‎Mõiste:Päikese soojusenergia ‎[447 baiti]
 228. (ajal) ‎Mõiste:Lokaalküte ‎[448 baiti]
 229. (ajal) ‎Mõiste:Aheldamine ‎[449 baiti]
 230. (ajal) ‎Mõiste:Vabasoojus ‎[450 baiti]
 231. (ajal) ‎Mõiste:Finantsvahendus ‎[450 baiti]
 232. (ajal) ‎Mõiste:PPP (Purchasing Power Parity) ehk ostujõupariteet ‎[450 baiti]
 233. (ajal) ‎Mõiste:Suhtelise vaesuse määr ‎[450 baiti]
 234. (ajal) ‎Mõiste:Reaalne SKP ‎[451 baiti]
 235. (ajal) ‎Mõiste:Bilansihaldur ‎[452 baiti]
 236. (ajal) ‎Mõiste:Tõhus koostootmine ‎[454 baiti]
 237. (ajal) ‎Mõiste:Biolagunevad jäätmed ‎[454 baiti]
 238. (ajal) ‎Mõiste:Lühiajastatistika ‎[454 baiti]
 239. (ajal) ‎Mõiste:Puistu vanus ‎[454 baiti]
 240. (ajal) ‎Mõiste:Koostootja ‎[455 baiti]
 241. (ajal) ‎Mõiste:Nominaalne sisemajanduse koguprodukt (SKP) ‎[455 baiti]
 242. (ajal) ‎Mõiste:Referentsaasta ‎[456 baiti]
 243. (ajal) ‎Mõiste:Bilanss ‎[457 baiti]
 244. (ajal) ‎Mõiste:Veosekäive ‎[457 baiti]
 245. (ajal) ‎Mõiste:Metsapõlv ‎[457 baiti]
 246. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Varustuskindluse töökoosolek - elekter ‎[458 baiti]
 247. (ajal) ‎Mõiste:Puit ‎[458 baiti]
 248. (ajal) ‎Jalakäijate ohutus, linnaruum ja tervis ‎[459 baiti]
 249. (ajal) ‎Mõiste:Põhk ‎[460 baiti]
 250. (ajal) ‎Mõiste:Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud ‎[460 baiti]
 251. (ajal) ‎Mõiste:Osalise tööajaga töötaja ‎[460 baiti]
 252. (ajal) ‎Mõiste:Tööjõud ‎[460 baiti]
 253. (ajal) ‎Mõiste:Metsa uuenemine ‎[460 baiti]
 254. (ajal) ‎Mõiste:Sõidukikaubandusettevõte ‎[461 baiti]
 255. (ajal) ‎Mõiste:Primaarenergia ressursid ‎[462 baiti]
 256. (ajal) ‎Mõiste:Heitunud isik ‎[462 baiti]
 257. (ajal) ‎Mõiste:Püsiühendus ‎[462 baiti]
 258. (ajal) ‎Mõiste:Alusuuring ‎[463 baiti]
 259. (ajal) ‎Mõiste:Kaubaveo maht ‎[463 baiti]
 260. (ajal) ‎Mõiste:Sõitjakäive ‎[463 baiti]
 261. (ajal) ‎Mõiste:Aegjärkne raie ‎[463 baiti]
 262. (ajal) ‎Mõiste:Finantssektor ‎[464 baiti]
 263. (ajal) ‎Mõiste:Riiklik sektor ‎[464 baiti]
 264. (ajal) ‎Mõiste:Defitsiit ‎[465 baiti]
 265. (ajal) ‎Mõiste:Sotsiaalsed siirded ‎[465 baiti]
 266. (ajal) ‎Mõiste:Küttepuit ‎[466 baiti]
 267. (ajal) ‎Mõiste:Jäätmed ‎[466 baiti]
 268. (ajal) ‎Mõiste:Puistuelemendi tagavara juurdekasv ‎[466 baiti]
 269. (ajal) ‎Mõiste:Primaarenergia tarbimine ‎[467 baiti]
 270. (ajal) ‎Mõiste:Kõikne uuring ‎[467 baiti]
 271. (ajal) ‎Mõiste:Põllumajandusmaa ‎[468 baiti]
 272. (ajal) ‎Mõiste:Keemiline energia ‎[468 baiti]
 273. (ajal) ‎Põlevkivi ‎[469 baiti]
 274. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Failide üleslaadimine ‎[469 baiti]
 275. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.19.7) ‎[469 baiti]
 276. (ajal) ‎Mõiste:N-1-1 häiring ‎[469 baiti]
 277. (ajal) ‎Mõiste:Jaekaubandusettevõte ‎[471 baiti]
 278. (ajal) ‎TAK:Sisupuu ‎[472 baiti]
 279. (ajal) ‎Mõiste:Eluruum ‎[474 baiti]
 280. (ajal) ‎Mõiste:Täistööajaga töötaja ‎[474 baiti]
 281. (ajal) ‎Mõiste:Küttehalud ‎[474 baiti]
 282. (ajal) ‎Mõiste:Elektrisüsteemi töökindlus ‎[475 baiti]
 283. (ajal) ‎Mõiste:Raiering ‎[477 baiti]
 284. (ajal) ‎Mõiste:Kultiveerimise skeem ‎[477 baiti]
 285. (ajal) ‎Mõiste:Lahutumuse üldkordaja ‎[478 baiti]
 286. (ajal) ‎Mõiste:Mikrokoostootmisseade ‎[479 baiti]
 287. (ajal) ‎Mõiste:Kasutatav võimsus ‎[479 baiti]
 288. (ajal) ‎Mõiste:Taastuvelekter ‎[480 baiti]
 289. (ajal) ‎Mõiste:Prügilagaas ‎[481 baiti]
 290. (ajal) ‎Mõiste:Oodatav eluiga ‎[481 baiti]
 291. (ajal) ‎Mõiste:Statistiline profiil ‎[481 baiti]
 292. (ajal) ‎Mõiste:Tööviljakus ‎[482 baiti]
 293. (ajal) ‎Mõiste:Anaeroobne lagunemine ‎[483 baiti]
 294. (ajal) ‎Mõiste:Ostujõupariteet ‎[483 baiti]
 295. (ajal) ‎Mõiste:Reovesi ‎[483 baiti]
 296. (ajal) ‎Mõiste:Aruniit ‎[484 baiti]
 297. (ajal) ‎Mõiste:Soojuse tootmine ‎[484 baiti]
 298. (ajal) ‎Mõiste:Võrgu teeninduspiir ‎[485 baiti]
 299. (ajal) ‎Mõiste:Soojuse ja elektri koostootmisseade ‎[485 baiti]
 300. (ajal) ‎Mõiste:Erasektori elamufond ‎[485 baiti]
 301. (ajal) ‎Mõiste:Kodutarbija ‎[486 baiti]
 302. (ajal) ‎Mõiste:Katel ‎[486 baiti]
 303. (ajal) ‎Mõiste:Puisniit ‎[486 baiti]
 304. (ajal) ‎Mõiste:Soojuse jaotamine ‎[486 baiti]
 305. (ajal) ‎Mõiste:Puistuelemendi rinnasdiameeter ‎[486 baiti]
 306. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Üleslaetud failid ei ole avalikult ligi pääsetavad ‎[487 baiti]
 307. (ajal) ‎Mõiste:Väliskaubanduse puudujääk ‎[487 baiti]
 308. (ajal) ‎Mõiste:Elektrihind ‎[489 baiti]
 309. (ajal) ‎Mõiste:Pingelohk ‎[489 baiti]
 310. (ajal) ‎Mõiste:Väikeskoostootmisjaam ‎[490 baiti]
 311. (ajal) ‎Mõiste:Väljaränne ‎[490 baiti]
 312. (ajal) ‎Mõiste:Muutuvkulu ‎[491 baiti]
 313. (ajal) ‎Mõiste:Vähetootlik mets ‎[493 baiti]
 314. (ajal) ‎Mõiste:Tagavara juurdekasv ‎[493 baiti]
 315. (ajal) ‎Mõiste:Kodumaine materjalitootlikkus ‎[494 baiti]
 316. (ajal) ‎Mõiste:Eksporditud energia ‎[496 baiti]
 317. (ajal) ‎Mõiste:Kontsern ‎[496 baiti]
 318. (ajal) ‎Mõiste:Rahvamajanduse koguprodukt (RKP) ‎[496 baiti]
 319. (ajal) ‎Mõiste:Bioelekter ‎[496 baiti]
 320. (ajal) ‎Mõiste:Merelaevade punkerdamine ‎[497 baiti]
 321. (ajal) ‎Mõiste:Sisseränne ‎[498 baiti]
 322. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Tarkvara turvauuendus (MW 1.23.2) ‎[499 baiti]
 323. (ajal) ‎Mõiste:Gaasiliivadest toodetud maagaas ‎[499 baiti]
 324. (ajal) ‎Mõiste:Kaupade jaemüük ‎[499 baiti]
 325. (ajal) ‎Mõiste:Arendustegevus ‎[500 baiti]
 326. (ajal) ‎Mõiste:Kultuuri ja looduslike taimede hooldamine ‎[500 baiti]
 327. (ajal) ‎Mõiste:Statistiline vahe ‎[501 baiti]
 328. (ajal) ‎Mõiste:Rohtne biomass ‎[501 baiti]
 329. (ajal) ‎Mõiste:Rohetööstus ‎[501 baiti]
 330. (ajal) ‎Mõiste:Rohekasv ‎[501 baiti]
 331. (ajal) ‎Mõiste:Töötuskindlustushüvitis ‎[502 baiti]
 332. (ajal) ‎Mõiste:Avariireservelektrijaam ‎[503 baiti]
 333. (ajal) ‎Mõiste:Avalikkusele tootev elektrijaam ‎[503 baiti]
 334. (ajal) ‎Mõiste:Summaarne sündimuskordaja ‎[503 baiti]
 335. (ajal) ‎Mõiste:Saepuru ‎[503 baiti]
 336. (ajal) ‎Statistika väljavõtted ‎[504 baiti]
 337. (ajal) ‎Mõiste:Bilansileping ‎[504 baiti]
 338. (ajal) ‎ENMAK:KSH programmidokument ‎[506 baiti]
 339. (ajal) ‎Mõiste:Puistuelemendi tagavara ‎[506 baiti]
 340. (ajal) ‎Mõiste:Aastakeskmine rahvaarv ‎[507 baiti]
 341. (ajal) ‎Mõiste:Keskmine brutokuupalk ‎[507 baiti]
 342. (ajal) ‎Mõiste:Avaliku sektori asutus ‎[507 baiti]
 343. (ajal) ‎Mõiste:Vanemahüvitis ‎[508 baiti]
 344. (ajal) ‎Mõiste:Lamminiit ‎[509 baiti]
 345. (ajal) ‎Mõiste:Tööstustoodangu tootjahinnaindeks ‎[509 baiti]
 346. (ajal) ‎Mõiste:Vedelkütus ‎[511 baiti]
 347. (ajal) ‎Mõiste:Olmejäätmed ‎[512 baiti]
 348. (ajal) ‎Mõiste:Loomuliku iibe üldkordaja ‎[512 baiti]
 349. (ajal) ‎Mõiste:Biosoojus ‎[512 baiti]
 350. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Tootmisstsenaariumide töögrupi avakoosolek ‎[513 baiti]
 351. (ajal) ‎Esileht:Soojusmajandus ‎[513 baiti]
 352. (ajal) ‎Mõiste:Tootlik mets ‎[514 baiti]
 353. (ajal) ‎Mõiste:Arenguklass ‎[514 baiti]
 354. (ajal) ‎Vastamist vajavad küsimused ‎[516 baiti]
 355. (ajal) ‎Mõiste:Tootmis- ja impordimaksud ‎[516 baiti]
 356. (ajal) ‎Mõiste:Hoonete energiatõhusus ‎[517 baiti]
 357. (ajal) ‎Mõiste:Andmata jäänud energia ‎[517 baiti]
 358. (ajal) ‎Mõiste:Püsimetsana majandamine ‎[517 baiti]
 359. (ajal) ‎Mõiste:Energiatõhususe paranemine ‎[517 baiti]
 360. (ajal) ‎Mõiste:Energia jaemüügi ettevõtja ‎[518 baiti]
 361. (ajal) ‎Mõiste:Soojuskoormuse kestusgraafik ‎[519 baiti]
 362. (ajal) ‎Mõiste:Ehitushinnaindeks ‎[519 baiti]
 363. (ajal) ‎Mõiste:Mahuindeks ‎[519 baiti]
 364. (ajal) ‎Mõiste:Elutähtis teenus ‎[520 baiti]
 365. (ajal) ‎Mõiste:Mehaaniline energia ‎[520 baiti]
 366. (ajal) ‎Mõiste:Mediaan ‎[520 baiti]
 367. (ajal) ‎Mõiste:Töötaja ehk (tööga) hõivatu ‎[520 baiti]
 368. (ajal) ‎Mõiste:Ressursimajandus ‎[521 baiti]
 369. (ajal) ‎Mõiste:Inflatsioon ‎[521 baiti]
 370. (ajal) ‎Mõiste:Kultiveerimine ‎[521 baiti]
 371. (ajal) ‎Mõiste:SKP turuhindades ‎[524 baiti]
 372. (ajal) ‎Mõiste:Pool-looduslikud kooslused ‎[525 baiti]
 373. (ajal) ‎Mõiste:Koosseisuvalem ‎[525 baiti]
 374. (ajal) ‎Rahvusvahelised energiamajanduse stsenaariumid ‎[526 baiti]
 375. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Portaali struktuuri muudatus ‎[527 baiti]
 376. (ajal) ‎Mõiste:Soojus ‎[527 baiti]
 377. (ajal) ‎Mõiste:Jahutusseade ‎[527 baiti]
 378. (ajal) ‎Mõiste:Sõnnik ‎[527 baiti]
 379. (ajal) ‎Mõiste:Veeldatud naftagaas ‎[528 baiti]
 380. (ajal) ‎Mõiste:Grupiviisiline küte ‎[529 baiti]
 381. (ajal) ‎Mõiste:Aritmeetiline keskmine ‎[529 baiti]
 382. (ajal) ‎Mõiste:Kaupade hulgimüük ‎[529 baiti]
 383. (ajal) ‎Mõiste:Puistuelemendi vanus ‎[529 baiti]
 384. (ajal) ‎Mõiste:ORC-tehnoloogia ‎[530 baiti]
 385. (ajal) ‎Mõiste:Töötaja ‎[532 baiti]
 386. (ajal) ‎Mõiste:Gaasihoidla ‎[533 baiti]
 387. (ajal) ‎Mõiste:Sissetulekukvintiil ‎[534 baiti]
 388. (ajal) ‎Mõiste:Avatud turg ‎[535 baiti]
 389. (ajal) ‎Mõiste:Puitbrikett ‎[535 baiti]
 390. (ajal) ‎Mõiste:Kumulatiivne lõpptarbimise energiasääst ‎[535 baiti]
 391. (ajal) ‎Mõiste:Kommertskaod ‎[536 baiti]
 392. (ajal) ‎Mõiste:Tugiteenused ‎[537 baiti]
 393. (ajal) ‎Mõiste:Metsa majandamine ‎[537 baiti]
 394. (ajal) ‎Mõiste:Ostujõu standard ‎[538 baiti]
 395. (ajal) ‎Mõiste:PPS (Purchasing Power Standards) ehk ostujõu standard ‎[538 baiti]
 396. (ajal) ‎Mõiste:Mudelpuu ‎[538 baiti]
 397. (ajal) ‎ENMAK:KSH Natura eelhindamise aruanne ‎[541 baiti]
 398. (ajal) ‎Mõiste:Pumpelektrijaam ‎[541 baiti]
 399. (ajal) ‎Mõiste:Liitus ‎[541 baiti]
 400. (ajal) ‎Mõiste:Poolkoks ‎[542 baiti]
 401. (ajal) ‎Mõiste:Elektrijaama omatarve ‎[542 baiti]
 402. (ajal) ‎Mõiste:HTU - Hydro Thermal Upgrading ‎[542 baiti]
 403. (ajal) ‎Mõiste:Töötu ‎[542 baiti]
 404. (ajal) ‎Mõiste:Bio-ETBE ‎[543 baiti]
 405. (ajal) ‎Energiamajanduse ressursimahukus ‎[544 baiti]
 406. (ajal) ‎Energiamajanduse konkurentsivõime ‎[544 baiti]
 407. (ajal) ‎Mõiste:Edastamine ‎[544 baiti]
 408. (ajal) ‎Mõiste:Maksimaalne kasutatavustegur ‎[544 baiti]
 409. (ajal) ‎Mõiste:Vabajahutus ‎[544 baiti]
 410. (ajal) ‎Mõiste:Bilansimaht ‎[544 baiti]
 411. (ajal) ‎Mõiste:Bio-MTBE ‎[545 baiti]
 412. (ajal) ‎Mõiste:Tipukoormus ‎[546 baiti]
 413. (ajal) ‎Mõiste:Töökindlus ‎[546 baiti]
 414. (ajal) ‎Mõiste:Leibkond ‎[547 baiti]
 415. (ajal) ‎Mõiste:Hulgikaubandusettevõte ‎[548 baiti]
 416. (ajal) ‎Mõiste:Raiesuund ‎[548 baiti]
 417. (ajal) ‎Mõiste:Elektrisüsteemi häiring ‎[549 baiti]
 418. (ajal) ‎Mõiste:Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused ‎[549 baiti]
 419. (ajal) ‎Mõiste:Üksikmeede ‎[550 baiti]
 420. (ajal) ‎Mõiste:Kaugküttepiirkond ‎[551 baiti]
 421. (ajal) ‎Mõiste:Majanduse energiatootlikkus ‎[552 baiti]
 422. (ajal) ‎Mõiste:Tarbitud tooraineks ‎[553 baiti]
 423. (ajal) ‎Mõiste:Netorahvatulu ‎[554 baiti]
 424. (ajal) ‎Mõiste:Neto-tootemaksud ‎[554 baiti]
 425. (ajal) ‎Energy Roadmaps of Estonia ‎[555 baiti]
 426. (ajal) ‎Mõiste:Sisemajanduse netoprodukt ‎[556 baiti]
 427. (ajal) ‎Mõiste:Turuväline toodang ‎[557 baiti]
 428. (ajal) ‎Energiatalgud.ee: Soojusmajandusega seonduvate artiklite valmimine ‎[559 baiti]
 429. (ajal) ‎Mõiste:Hinnaindeks ‎[559 baiti]
 430. (ajal) ‎Mõiste:Kaevandusgaas ‎[560 baiti]
 431. (ajal) ‎Mõiste:Säästev energeetika ‎[561 baiti]
 432. (ajal) ‎Mõiste:Raidmed ‎[562 baiti]
 433. (ajal) ‎Mõiste:Normaalpuistu ‎[562 baiti]
 434. (ajal) ‎Mõiste:Energiasõltuvusmäär ‎[563 baiti]
 435. (ajal) ‎Mõiste:Forward ‎[564 baiti]
 436. (ajal) ‎Mõiste:Maksebilanss ‎[564 baiti]
 437. (ajal) ‎Mõiste:Kasutatav netotulu ‎[564 baiti]
 438. (ajal) ‎ENMAK:Meede:Tõhus soojusenergia ülekanne ‎[565 baiti]
 439. (ajal) ‎Mõiste:Tarnitud energia ‎[565 baiti]
 440. (ajal) ‎Mõiste:OPEX ‎[565 baiti]
 441. (ajal) ‎Mõiste:Summaarne energia lõpptarbimine ‎[566 baiti]
 442. (ajal) ‎Mõiste:Ettevõtlussektor ‎[566 baiti]
 443. (ajal) ‎Mõiste:Ökoloogiline jätkusuutlikkus ‎[566 baiti]
 444. (ajal) ‎Mõiste:Hajus kiirgus ‎[567 baiti]
 445. (ajal) ‎Mõiste:Taastuvenergia tasu ‎[571 baiti]
 446. (ajal) ‎Mõiste:Gradiir ‎[572 baiti]
 447. (ajal) ‎Mõiste:Plokk ‎[573 baiti]
 448. (ajal) ‎Mõiste:Ülemine kütteväärtus ‎[574 baiti]
 449. (ajal) ‎Mõiste:Esmaste tulude netobilanss ‎[574 baiti]
 450. (ajal) ‎Mõiste:Kapitalikasum/-kahjum ‎[574 baiti]
 451. (ajal) ‎Mõiste:Kasutatav netorahvatulu ‎[574 baiti]
 452. (ajal) ‎Mõiste:Taastumatud energiaallikad ‎[576 baiti]
 453. (ajal) ‎Mõiste:Tüüpkoormusgraafik ‎[576 baiti]
 454. (ajal) ‎Mõiste:Brutotootmine ‎[576 baiti]
 455. (ajal) ‎Mõiste:Globaalse soojenemise potentsiaal ‎[576 baiti]
 456. (ajal) ‎Mõiste:Metsamaterjali kokkuvedu ‎[576 baiti]
 457. (ajal) ‎Mõiste:Süsinikdioksiidi ekvivalent ‎[579 baiti]
 458. (ajal) ‎Mõiste:Turbabrikett ‎[581 baiti]
 459. (ajal) ‎Mõiste:Väikese süsinikdioksiidi heitega ‎[584 baiti]
 460. (ajal) ‎Mõiste:Muud netotootmismaksud ‎[584 baiti]
 461. (ajal) ‎Mõiste:Püsimets ‎[585 baiti]
 462. (ajal) ‎Mõiste:Otseliin ‎[587 baiti]
 463. (ajal) ‎Mõiste:Uuendusraie ‎[587 baiti]
 464. (ajal) ‎Mõiste:Majanduse süsinikutootlikkus ‎[588 baiti]
 465. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Kasutajate ülevaade ‎[593 baiti]
 466. (ajal) ‎Mõiste:Elektrituulik ‎[593 baiti]
 467. (ajal) ‎Mõiste:Kütusevabad taastuvad allikad ‎[593 baiti]
 468. (ajal) ‎Mõiste:Hõivatu ‎[593 baiti]
 469. (ajal) ‎Mõiste:Puidugraanul ‎[593 baiti]
 470. (ajal) ‎Rasmus Lahtvee: Esilehe muudatus ‎[596 baiti]
 471. (ajal) ‎Mõiste:Bilansielektri süsteem ‎[596 baiti]
 472. (ajal) ‎Mõiste:Puugaas ‎[596 baiti]
 473. (ajal) ‎Mõiste:Soojuselektrijaam ‎[596 baiti]
 474. (ajal) ‎Mõiste:Koosseis ‎[597 baiti]
 475. (ajal) ‎Mõiste:Sotsiaalne kaitse ‎[598 baiti]
 476. (ajal) ‎Mõiste:Kamberkaevandamine ‎[599 baiti]
 477. (ajal) ‎Mõiste:Energiatihedus ‎[599 baiti]
 478. (ajal) ‎Mõiste:Erisoojus ‎[601 baiti]
 479. (ajal) ‎Mõiste:Tükkturvas ‎[602 baiti]
 480. (ajal) ‎Mõiste:Soojusmajanduse arengukava ‎[602 baiti]
 481. (ajal) ‎Mõiste:Jaotusvõrguettevõtja ‎[602 baiti]
 482. (ajal) ‎Mõiste:Otsene kiirgus ‎[603 baiti]
 483. (ajal) ‎Mõiste:Primaarenergiaga varustatus ‎[605 baiti]
 484. (ajal) ‎Mõiste:Tulukuse määr ‎[606 baiti]
 485. (ajal) ‎Mõiste:CAPEX ‎[607 baiti]
 486. (ajal) ‎Mõiste:Kaalutud energiaerikasutus ‎[607 baiti]
 487. (ajal) ‎Mõiste:Keskkonnamõju ‎[607 baiti]
 488. (ajal) ‎Mõiste:Söestamine ‎[607 baiti]
 489. (ajal) ‎Mõiste:Töötutoetus ‎[607 baiti]
 490. (ajal) ‎Mõiste:Ohtlikud jäätmed ‎[608 baiti]
 491. (ajal) ‎Mõiste:Lageraiet lubav vanus ‎[609 baiti]
 492. (ajal) ‎Mõiste:Finantsinstitutsioonid ‎[609 baiti]
 493. (ajal) ‎Mõiste:Jooksvad siirded ‎[610 baiti]
 494. (ajal) ‎Mõiste:Kraadpäev ‎[612 baiti]
 495. (ajal) ‎Mõiste:Biopõhised tooted ‎[612 baiti]
 496. (ajal) ‎Mõiste:Põhivara ‎[613 baiti]
 497. (ajal) ‎Mõiste:Üldkaubandussüsteem ‎[614 baiti]
 498. (ajal) ‎Mõiste:Alushind ‎[614 baiti]
 499. (ajal) ‎Mõiste:Välisvõlg ‎[615 baiti]
 500. (ajal) ‎Mõiste:Nutiarvesti ‎[615 baiti]

Näita (eelmised 500 | järgmised 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad