Energiamahukus

Mis tahes tegevuse või objekti loomiseks ja käigushoidmiseks vajalik energiahulk. Energiamahukuse pöördväärtust nimetatakse ka energiatõhususeks, mida peetakse oluliseks säästva arengu indikaatoriks. Energiamahukuse hindamisel on vajalik teada, millist päritolu või millise entroopia sisaldusega energia on vaadeldavas protsessis kasutatav. Seda teades saab anda hinnangu vaadeldava protsessi või objekti säästvuse potentsiaalile – mil määral on vajalik energiavoog asendatav taastuvast energiaallikast pärineva energiavooga või vähendatav ökoloogilise tehnoloogia või teenuse valikuga.

Definitsiooni üldises kontekstis on tegemist nelja suurima energiat tarbiva sektori ( lõpptarbimise seisukohalt) energiamahukuste kogusummaga ( kodumajapidamised, teenindus- ja avalik sektor, tööstussektor, transpordisektor). Lisandub veel ka elektritootmine eraldi sektorina.

Allikas: Säästva arengu sõnaseletusi, ekspertmääratlus, Energy Intensity Indicators: Terminology and Definitions

Kategooria:Mõisted