Geotermiline energia

== Direktiivi käsitluses == Soojusenergiana maapinna all salves­tunud energia.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ


== Määruse käsitluses == Geotermaalenergia – maakoorest eralduvast soojusest saadud energia, tavaliselt kuuma vee või auru vormis. See energiatootmine põhineb soojussisalduse erinevusel tootmispuuraugust väljatava vedeliku ja lõpptulemusena kasutatava vedeliku vahel. Seda kasutatakse sobivates kohtades:
- elektrienergia tootmiseks, kasutades kuiva auru või suure soojussisaldusega puuraugusoolvett pärast aurustumist;
- otse kaugküttesoojusena, põllumajanduses kasutatava soojusena jms.

Allikas: määrus (EL) nr 147/2013


Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses

Geotermaalenergia (geotermiline energia, maapõueenergia) – Maa sisesoojus, maasiseste tuumareaktsioonide energia, radionukliidide lagunemisel tekkinud ja Maas salvestunud soojus. Nendel aladel, kus termaalvesi (kuni 200 °C) paikneb maapinna lähedal (eriti vulkaanilistel aladel), on g. tinglikult taastuv energiaallikas, mida on võimalik kasutada energia muundamiseks.

Allikas: Säästva arengu sõnaseletusi, ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted