Hüdroenergia

== Määruse käsitluses == Vee potentsiaalne ja kineetiline energia, mis on muundatud hüdroelektrijaamades elektrienergiaks.

Allikas: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus. Määrus energiastatistika kohta seoses igakuise ja iga-aastase energiastatistika ajakohastamise rakendamisega


== Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses == ehk veeenergia – vee potentsiaalne või kineetiline energia; taastuv energiaallikas, mida iseloomustab muundamise põhimõtteline lihtsus ja suur kasutegur. Puuduseks on veeökosüsteemi muutumine, vajalike rajatiste kallidus ja maa kadumaminek paisjärvede arvel, samuti h. ebaühtlane geograafiline jaotumine. Soodsad olud h. kasutamiseks on näiteks Norras (90% toodetavast elektrist). Eesti oludes jääb h. osa elektribilansis jõgede väikese hüdropotentsiaali tõttu tühiseks (töötavate hüdrogeneraatorite koguvõimsus u 1400 kW; hinnatud tehniliselt rakendatav hüdroenergia varu koos Narva HEJ-ga 90 MW).

Allikas: ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted