Võrguettevõtja

== Arengukava käsitluses == Ettevõtja, kelle omandis või valduses on elektriliin või -võrk, soojustorustik või -võrk, gaasitorustik või -võrk, vedelkütuse torustik või -võrk ning mille kaudu edastatakse või jaotatakse elektrit, soojust, võrgugaasi või vedelkütust.

Allikas: ENMAK aastani 2020

Ettevõtja, kelle omandis või valduses on elektriliin või -võrk ning mille kaudu edastatakse või jaotatakse elektrit, soojust.

Allikas: ELMAK aastani 2018


Seaduse käsitluses

Elektriettevõtja, kes osutab võrguteenust võrgu kaudu.

Allikas: Riigi Teataja. Elektrituruseadus

Ettevõtja, kes kasutab võrku soojuse jaotamiseks.

Allikas: Riigi Teataja. Kaugkütteseadus

Ettevõtja, kes osutab võrguteenust.

Allikas: Riigi Teataja. Maagaasiseadus

Kategooria:Mõisted