ENMAK:Avalikustamine

__NOTOC__

Käesoleval lehekülg suunab Teid edasi erinevate ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekute alamlehtedele ning annab ülevaate energiatalgud.ee keskkonda koondatud ENMAK 2030+ alusuuringutest ja muust asjakohasest informatsioonist.

ENMAK 2030+ stsenaariumide tutvustamiskoosolekud

Kutse osalema ENMAK 2030+ tutvustamiskoosolekule

Eesti tahab jõukamaks saada. Piiratud inim- ja loodusressursi tõttu saab see juhtuda vaid siis, kui suudame neid praegusest targemini kasutada.

Tööjõu tootlikkuse osas oleme oma eesmärgiks seadnud jõuda aastaks 2020 80%-ni EL keskmisest, mis tähendab, et suurendada tuleb lisandväärtust 12,3 miljardi euro väärtuses aastas. Eesti loodusvarade kasutusefektiivsus on samas Euroopa Liidu keskmisest ligi neli korda madalam. Meist tahapoole jäävad vaid Läti, Rumeenia ja Bulgaaria.

Arenguruumi on seega rohkelt ning energiamajandus saab seda jõuliselt toetada. Eesti Arengufond on koos oma koostööpartneritega kulutanud rohkem kui aasta, et koostada Eesti energiamajanduse tulevikustsenaariume. Ühtlasi oleme hinnanud nende rakendamise mõju majanduse konkurentsivõimele ja ühiskonnale laiemalt.

Eesti on oluliste valikute ristteel. Nüüdsetest otsustest sõltub Eesti pikaajaline konkurentsivõime. Sel sügisel otsustab valitsus valikukohad lõplikult, ent praegu saad Sina neisse oma väärilise panuse anda.

Viited ENMAK 2030+ materjalidele

Valdkond

Ettekanded

Kokkuvõttev artikkel

Raport

Elektritootmine ja -võrgud

Elektrimajanduse stsenaariumid

Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid

Elamumajandus

ENMAK 2030+ elamumajanduse stsenaariumid

Hoonefondi ENMAK stsenaariumid

ENMAK 2030 elamumajanduse valdkonna arengukava stsenaariumite aruanne

Transport

ENMAK 2030+ transpordi stsenaariumid

Transpordi ENMAK stsenaariumid

ENMAK 2030+. Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid

Kütused

Kütuste ENMAK stsenaariumid

Soojus

Soojusmajanduse stsenaariumid

Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid

Aruanne energiamajanduse arengukava soojusmajanduse tegevuskava koostamisest

Majandusmõju

ENMAK 2030 majandusmõjude analüüs

-

KSH

ENMAK:Dokumentatsioon

ENMAK 2030 KSH programm

.

ENMAK 2030+ ettevalmistustegevustega seotud materjalid on kajastatud energiatalgud.ee keskkonna erinevates artiklites.

ENMAK portaalis on loodud ülevaade järgnevast informatsioonist:

Kategooria:ENMAK