Energeetika

Tehnika- ja majandusharu, mis hõlmab energia muundamist, edastamist ja jaotamist. Fossiilkütuseid kasutava energeetika kõrval areneb taastuvatel energiaallikatel põhinev taastuvenergia saamine ja kasutamine. Säästva arengu seisukohast on energeetika arendamine taastuvenergeetika osatähtsuse suurendamise suunas vältimatu.

Allikas: Säästva arengu sõnaseletusi, ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted