Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused

Allikas: Energiatalgud

Energiaturud.png

Artikkel Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused kirjeldab kasutusel olevate tehnoloogiate hinnangulisi maksumusi.


Peaartikkel: Energiatehnoloogiad;
Seotud artikkel: Tuuleenergia ressurss; Päikeseenergia ressurss; Energiaressursid;RSS uudisvoogTaastuvenergiatehnoloogiate maksumused

Tabelis 1. on toodud taastuvenergiatehnoloogiate hinnangulised maksumused.


MinuEnergia.ee

MinuEnergia.ee portaali näol on tegu veebilehega, kust saab kogu vajaliku informatsiooni taastuvenergia väikeseadmetest elektritootmise kohta.

Portaal on saanud alguse inimeste üha kasvavast huvist taastuvenergia väikeseadmete paigaldamise vastu. Eestis on viimase nelja aastaga lisandunud üle 500 majapidamise, kes ise elektrit toodavad. MinuEnergia.ee on veebikeskkond, kus informatsioon on kergesti kättesaadav. Samuti pakub portaal objektiivset informatsiooni ning tõstab klientide teadlikkust valimaks võimalikult kvaliteetsed väikeseadmete paigaldajad.

Taastuvenergia seadmete hinnalangus viimaste aastate jooksul on teinud seadmete soetamise konkurentsivõimeliseks võrreldes võrgust ostetava elektriga. Ise toodetud ning kohapeal tarbitud elektrienergia on odavam kui võrgust ostes. Seetõttu mõtlebki üha enam inimesi päikesepaneelide paigaldamisele. MinuEnergia.ee-s on võimalik uurida liitumisprotsessi kohta, saada informatsiooni toimuvate ning toimunud koolituste kohta, saada teada, mille alusel valida kvaliteetset paigaldajat. Samuti on võimalik vaadata, kui suurt tootmisvõimsust on võimalik konkreetsel aadressil võrguga liita. Lisaks on võimalus küsida paigaldajatelt pakkumisi ning leida vastuseid mikrotootmisega seotud küsimustele.

MinuEnergia.ee töötati välja


MinuEnergia.ee töötati välja Energy Data Feed projekti raames, mida rahastati EASi Norra toetusprogrammist. Projektis osales 5 partnerit:

  • Elering juhtivpartnerina
  • Elektrilevi
  • Ericsson
  • VKG Soojus
  • Eesti Taastuvenergia Koda

Projekti käigus töötati välja Eleringi tarkvõrguplatvorm Estfeed, mis võimaldav ettevõtetele ja arendajatele ligipääsu reaalajalähedastele energiatarbimise andmetele ning mille abiga saavad nii organisatsioonid kui ka eraisikud korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt. Samuti arendati 5 pilootrakendust, sh. MinuEnergia portaal.[2]

Viited

  1. Intergovernmental Panel on Climate Change. Recent Renewable Energy Cost and Performance Parameters.
  2. MinuEnergia.ee. (28.03.2016).


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Aruanne Technology-specific Cost and Performance Parameters
2013 Aruanne Recent Renewable Energy Cost and Performance Parameters.
2014 Ettekanne Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut
2014 Ettekanne Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis
2014 Ettekanne Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele
2014 Ettekanne Eesti põlevkivienergeetika tulevik
2014 Ettekanne Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030
2014 Lõpparuanne Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine
2015 Ettekanne Lihula energiakonverents 2015
2012 Aruanne Rohetöökohtade potentsiaal Eestis
2015 Uuring Current and Future Cost of Photovoltaics


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.


On Teil ettepanekuid, kuidas "TAASTUVENERGIATEHNOLOOGIATE MAKSUMUSED" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "TAASTUVENERGIATEHNOLOOGIATE MAKSUMUSED" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad