Kohtumised

Plaanitud üritused

5. oktoobril 2021 kell 14:00 - 17:00 toimub veebikohtumine „ENMAK 2035 koostamise ettepanek“, mille raames arutame ENMAK 2035 koostamise ettepanekule laekunud mõtteid ning kommentaare ja anname ülevaate edasistest tegevustest. Küsimuste ja lisainfo puhul palun pöörduge irje.moldre@mkm.ee

Päevakava:

  • Strateegia Eesti 2035 eesmärgid ja ootused arengukavale / Riigikantselei
  • Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 ja põlevkivi kasutamise riikliku arengukava muudatused / Keskkonnaministeerium
  • ENMAK 2035 koostamise ettepaneku täiendamisest ja edasistest tegevustest / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Arutelu

Microsoft Teamsi koosolek 
Liitu arvutis või mobiilirakenduse kaudu 
Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin 
 

Toimunud üritused ja materjalid

14. juunil 2021 kell 15:00 - 17:00 toimus veebitöötuba „Energiamajandus aastal 2035“.

Ürituse failid: