Kohtumised

Plaanitud üritused

 

ENMAK 2035 töörühmade kavandamiseks palume näidata üles oma soovi osaleda ENMAK 2035 töörühmades:

Töörühmades osalemise sooviavaldus

 

Küsimuste korral palun pöörduge irje.moldre@mkm.ee

 

Toimunud üritused ja materjalid

 

14. detsembril 2021 kell 14:00-17:00 toimus veebikohtumine ENMAK 2035 koostamise protsessi kavandamiseks.

Päevakava:

14.00-15.00       ENMAK 2035 koostamise ettepaneku põhisisu

                            ENMAK 2035 alusuuringute ülevaade

15.00-16.00       ENMAK 2035 protsessi ettepanek

Arutelu veebiruumides

16.00-17.00       Arutelu kokkuvõtted

Kokkulepped edasiseks

5. oktoobril 2021 kell 14:00 - 17:00 toimus veebikohtumine „ENMAK 2035 koostamise ettepanek“, mille raames arutati ENMAK 2035 koostamise ettepanekule laekunud mõtteid ning kommentaare ja anti ülevaade edasistest tegevustest. Küsimuste ja lisainfo puhul palun pöörduge irje.moldre@mkm.ee

Päevakava:

  • Strateegia Eesti 2035 eesmärgid ja ootused arengukavale / Riigikantselei
  • Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 ja põlevkivi kasutamise riikliku arengukava muudatused / Keskkonnaministeerium
  • ENMAK 2035 koostamise ettepaneku täiendamisest ja edasistest tegevustest / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Arutelu

DOKUMENDID:

ETTEKANDED:

14. juunil 2021 kell 15:00 - 17:00 toimus veebitöötuba „Energiamajandus aastal 2035“.

Ürituse materjalid: